Get the Flash Player to see this rotator.

Търсене

Поулярни

ВходПоследно от форума

РК на БЛС Плевен
НРД 2015 PDF Печат Е-поща
Автор: lati   
Четвъртък, 15 Януари 2015г. 13:35ч.

НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ
между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2015 г.

Днес, …………..2014 г., в София между Националната здравноосигурителна каса, от една страна, и от друга страна, Българския лекарски съюз се сключи този договор.
Този договор е национален, защото има действие на цялата територия на Република България.
Този договор е рамков, защото определя здравно-икономически, финансови, медицински, организационно-управленски, информационни и правно-деонтологични рамки, в съответствие с които се сключват договорите между НЗОК и изпълнителите на медицинска помощ.
Всички клаузи на този Национален рамков договор (НРД) са в съответствие с действащото българско законодателство. Законите и актовете в областта на здравеопазването, здравното осигуряване и свързаните с тях обществени отношения, с които е съобразен този НРД, са изброени в приложение №1.

 
СЪОБЩЕНИЕ PDF Печат Е-поща
Автор: lati   
Понеделник, 15 Декември 2014г. 07:58ч.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ОФИСЪТ НА КОЛЕГИЯТА ЩЕ РАБОТИ ДО 23.12.2014г. ДО 12.00 часа.

 

ВЕСЕЛА КОЛЕДА И ЩАСТЛИВА НОВА 2015 ГОДИНА !!!

 

УС НА РК НА БЛС- ПЛЕВЕН

 
БОЛНИЧНИ ЛИСТОВЕ PDF Печат Е-поща
Автор: lati   
Сряда, 03 Декември 2014г. 11:46ч.

Във връзка със създаването и поддържането на Електронен регистър на болничните листове от НОИ, от 01.12.2014 г. е в сила Наредба за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им  ( обн. ДВ бр.67 от 12.08.2014г.).
От 01.01.2015 год. има утвърден нов формуляр болничен лист - приложение № 3 към чл.13, ал.1 от Наредбата за реда за представяне  в НОИ  на данните  от издадените болнични листове и решенията по обжалването им, който ще се издава и представя в ТП на НОИ от органите на медицинската експертиза. Данните от всеки болничен лист се представят и съхраняват в електронния регистър под уникален номер.
От 01.12.2014 год.  НОИ предоставя на лечебните заведения уникални номера за осъществяващите дейност в тях лекари/лекари по дентална медицина и ЛКК по искане, подадено онлайн, чрез уеб приложение, достъпно през интернет страницата на НОИ или в съответното ТП на НОИ.
Регистрираните в ТП на НОИ по реда на Инструкция № 1 от 2011 г. за работата и отчетността с болнични листове за врем. неработоспособност лечебни заведения, не е необходимо да се пререгистрират, те могат да подават искане по всяко време без ограничение за броя на необходимите им уникални номера. За предоставяне на данните и за получаване на достъп до данните в регистъра, органите на мед. експертиза трябва да се регистрират като потребители на уеб услугите онлайн чрез уеб приложение, достъпно през интернет страницата на НОИ. За регистрацията трябва да притежават валидно удостоверение за квалифициран електронен подпис на физическо лице или леч. заведение, издадено от акредитиран доставчик. Съгласно чл. 56 от Наредбата за медицинската експертиза ръководителите на лечебните заведения, лекарите и ЛКК отговарят за въвеждането и съхраняването на  данните при издаването/анулирането на болн. листове.                                                                                                         Повече  информация, свързана с Електронния регистър на болничните листове може да намерите на Интернет страницата на Националния осигурителен институт, да получите в Териториално поделение на НОИ – гр. Плевен, както и на телефони: 88-44-68 - д-р Ятанска; 88-44-69 – И. Йотова; 88-44-60 – Бл. Минкова и на GSM 0897439454 – д-р Ятанска.                                                                 Във връзка с Електронния регистър на болничните листове ще се проведе среща на 18.12.2014 год. от 17 часа в зала 6 на УМБАЛ “Г. Странски” – гр. Плевен.                    
След приключване с издаването на болнични листове на старите бланки, от 01.01.2015 год. целите кочани неиз-ползвани бланки болнични листове могат да се връщат в ТП на НОИ, като средствата за закупуването им ще бъдат възстановявани.

 
ДЕКЛАРАЦИЯ PDF Печат Е-поща
Автор: lati   
Четвъртък, 11 Декември 2014г. 09:01ч.

ДЕКЛАРАЦИЯ

ОТ  УС НА РК НА БЛС – ПЛЕВЕН

На свое заседание проведено на 11.12.2014год.,УС на РК  на БЛС      гр. Плевен , прие ДЕКЛАРАЦИЯ в подкрепа на проблемите представени от министър Петър Москов, относно нападенията над лекарите работещи в  Бърза помощ, и не само над тях. Подкрепяме го и го поздравяваме за смелостта, която никой до момента не прояви.
Здравето на нацията е най- важната част от живота и. Нека бъдат предоставени безопасни условия на работа на всички лекари , за да могат да запазят това  ЗДРАВЕ.
УС  НА  РК  НА  БЛС  - ПЛЕВЕН

11.12.2014 год.                                ПРЕДСЕДАТЕЛ  УС НА РК:
Гр. Плевен                                             / Д-р Ивайло Пресолски /

 
ЗАСТРАХОВКА PDF Печат Е-поща
Автор: lati   
Вторник, 25 Ноември 2014г. 09:40ч.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ОТ 01.12.2014 ГОД. ЗАПОЧВА ЗАСТРАХОВКА – ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ЛИЦАТА УПРАЖНЯВАЩИ МЕДИЦИНСКА ПРОФЕСИЯ, КЪМ КЗЦ БУЛСТАР.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА Е В СЪЩИЯ РАЗМЕР 20,00лв. И ПОКРИТИЕ  ОТ  200 000 лв. В АГРЕГАТ В ПЕРИОДА НА ЗАСТРАХОВКАТА- 2015 год.

ЗАСТРАХОВАНЕТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА В РАМКИТЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА КОЛЕГИЯТА.

УС НА РК НА БЛС ПЛЕВЕН

Последна промяна от Вторник, 25 Ноември 2014г. 09:42ч.
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 10 от 26
RocketTheme Joomla Templates